خدایا ........

 

خدایا  روزها می گذرد و من در پیچ و خم جاده های زندگی گیج و مبهوت گام برمی دارم من در این خستگی تنها به کمک کورسویی از نور امید تو گام بر می دارم  من می دانم که چاره ای جز رفتن نیست و می روم اما خدایا بدان تنها به امید تو می روم پس تنهایم نگذار میدانم بنده ی غرق گناه توام اما هیهات از آن دل رحیم تو که مرا تنها بگذارد ...

 

                                     خدا در دستی است که به یاری می گیری ...

                                               در قلبی که شاد می کنی ...

                                          در لبخندی که به لب می نشانی ...

                                           خدا با من است، خدا با توست ...

                                              خدایمان را آشکار کنیم ... !

/ 1 نظر / 26 بازدید
طاها

مرگ انسان زمانی ست که نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن !