من چه کنم........

 

من چه کنم خیال تو منو رها نمی کنه
اما دلت به وعده هاش یه کم وفا نمی کنه
من ندیدم کسی رو که مثل تو موندگار باشه
آدم خودش رو که تو دل اینجوری جا نمی کنه
 نمی دونم که چرا هر وقت به تو می رسم ، نمی توانم از تو
 
بگویم. برای گفتنت واژه کم می آورم. به هر حال ، بدان
 
که بیشتر از این حرف ها و واژه ها برایم معنا می دهی دختر نازم

/ 0 نظر / 10 بازدید