اون منم که عاشقونه شعر چشماتو میگفتم

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو میگفتم...

هنوزم خیس میشه چشمام وقتی یاد تو می افتم.

هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره..

هنوزم میگم خدایا کاشکی برگرده دوباره...

/ 1 نظر / 18 بازدید
هم نفس

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالی بود خواستی پیش منم بیا[گل]