دلتنگی های یه مادر برای فرشته کوچولوش

وباز  اغازی دوباره...قلب برای دوباره داشتنت و باز عاشقی و باز دلتنگی..وبرای دوباره امدنت ترانه میسازم و برای دیدنت بهانه میسازم..قلب.نمیدانم عزیزم کی به  کهکشان دلسپردگی من پا خواهی گذاشت بدان دلتنگتم و برای دوباره داشتنت لحظه شماری میکنم..و باز با اندیشیدن به تو اشک در چشمانم جمع میشود و منتظر اینده ای از پیش تعین شده خود می مانم... من چشم هایم را به امیددیدار تو بستم  با من چند قدمی بردار اینگونه برای رسیدن به هم فاصله ها کم میشود..قلب

.VatanDownload.com Upload Centerخدا بهترین فرشته اسمونیتو نصیب من کن یه فرزند سالم خدایا ناامیدم نکن تکیه گاهی جز تو ندارم خدایا یه فرزند سالم بهم بده فقط سالم .... ..امین

VatanDownload.com Upload Centerدل نوشت:...عزیز کوشمولوی من منتظرم چشم دوختم به ایند های نا معلوم و نمیدانم تو کی میای و کی مرا از این حس مادری سیراب میکنی...عزیز مامان مامانتو زیاد منتظر نذار و بدون اینجا یه مامان و بابای مهربونی داری که دلشون واسه اومدنت داره پر میزنه ...و عاشقانه دوستت دارن

    

/ 0 نظر / 9 بازدید